การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

มีผู้เสียชีวิต 236 คนและอีก 2,265 คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 2,194 ครั้งในช่วงสี่วันแรกของวันหยุดปีใหม่“ เจ็ดวันอันตราย” ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเมื่อวันจันทร์จังหวัดเชียงใหม่และนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 12 รายในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่รายงานการบาดเจ็บสูงสุดที่ 79 คนและเกิดปัญหามากที่สุดที่ 77 เพียง 13 จังหวัด

ได้รายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน หัวหน้าภาคทัณฑ์นายประสานมหาลีลาตระกูลกล่าวกับสื่อมวลชนว่าในวันที่ 30 ธันวาคมมีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 561 ครั้งโดยมีคนเสียชีวิต 51 คนบาดเจ็บ 578 คน สงขลามีการล้มเหลวมากที่สุดในวันที่ 23 รายและบาดเจ็บมากที่สุดที่ 24 คนในขณะที่นครราชสีมารายงานผู้เสียชีวิตสูงสุดในวันนั้นด้วยการเสียชีวิตห้าสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือเมาแล้วขับร้อยละ 42.42 ตามด้วยการเร่งร้อยละ 27.99
จากอุบัติเหตุนั้นร้อยละ 80.31 เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ตามด้วยรถกระบะที่ร้อยละ 6.39 อุบัติเหตุประมาณร้อยละ 39 เกิดขึ้นบนถนนหมู่บ้านในขณะที่อีก 35.29 เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นบนทางหลวงอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่าง 16.00 น. ถึง 20.00 น. (29 เปอร์เซ็นต์)