การใช้ยาฉีดที่ยาวนานเพื่อรักษาสมดุล

โรคจิตเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งในการแสดงออกของยีนและทางเดินโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ยีนเหล่านี้หลายตัวถูกเชื่อมโยงกับออทิซึม ในเซลล์ประสาทโรคทางจิตสัมพันธ์กับการควบคุมการลดลงได้รับการควบคุม การแสดงออกของยีนเหล่านี้อธิบาย 30-92% ของความแปรปรวนของอาการทางจิต

โรคจิตยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญกลูโคสและระบบ opioid พฤติกรรมรุนแรงและโรคจิตเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในการเผาผลาญกลูโคสและสารสื่อประสาท การค้นพบใหม่สนับสนุนความคิดของฟังก์ชั่นระบบ opioid ที่ผิดปกติซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาพื้นฐาน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาฉีดที่ยาวนานเพื่อรักษาสมดุลของระบบ opioid อาจเป็นการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับโรคจิต