ความสำคัญของการใช้วิธีการข้ามสายพันธุ์

การศึกษาเน้นความสำคัญของการใช้วิธีการข้ามสายพันธุ์เพื่อระบุและทดสอบยาเสพติดที่เกี่ยวข้องสำหรับการรักษาความผิดปกติในการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจสอบว่ากลไกเดียวกันส่งผลกระทบต่อผู้คนหรือไม่ทีมวิจัยนี้กำลังตรวจสอบตัวอย่างเนื้อเยื่อชันสูตรพลิกศพจากสมองของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคพิษสุราเรื้อรัง ขณะนี้มีเพียงไม่กี่วิธีการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังได้รับอนุมัติ

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการทดสอบผลกระทบของสารในการลดปริมาณการใช้เอทานอลในหนูนอกเหนือจากลิงค์รายงานก่อนหน้านี้ในการลดอาการที่คล้ายกับอาการซึมเศร้า ผลการวิจัยอาจชี้ให้เห็นถึงวิธีการพัฒนายาที่ป้องกันและรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังในคน เรากำลังค้นหาเป้าหมายใหม่ที่มียาอยู่แล้วและพวกเขาสามารถนำไปใช้รักษาโรคอื่น ๆ ได้ สำหรับโรคพิษสุราเรื้อรังนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะในปัจจุบันมีเพียงยาที่ได้รับการรับรองจาก FDA เท่านั้น