จีนมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก

จีนมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมากนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 25050 โดยมีประชากรราวครึ่งพันล้านคนเป็น 1.4 พันล้านคน แต่มันก็กำลังเผชิญกับความท้าทายของอัตราความอุดมสมบูรณ์ซึ่งยืนเพียง 1.5 ในปี 2017 และเพิ่งย้ายออกไปจากที่มีชื่อเสียงนโยบายเด็กคนหนึ่งของ เหตุผลที่ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการอัตราการเจริญพันธุ์ที่ 2.1 เนื่องจากเด็กบางคนไม่รอดชีวิตวัยผู้ใหญ่และเด็กทารก

จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นเพศชายมากกว่าผู้หญิง แต่ในประเทศจีนรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงทุกๆ 100 คนที่เกิดมามีเด็กชาย 117 คนซึ่งหมายถึงการทำแท้งเพศที่คัดเลือกเป็นอย่างมากและแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดหญิงสาววัยทารก นั่นหมายความว่าเด็ก ๆ จำนวนมากต้องเกิดมาเพื่อมีประชากรที่มั่นคง