มรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือเมืองอีสานแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยคุณค่าที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เป็นที่ส่วนท้ายของ 19 THศตวรรษและในช่วงปีแรกของ 20 ศตวรรษที่เมืองริมแม่น้ำโขงโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสไม่ได้ไปสังเกตในฝั่งไทยโครงสร้างราชการส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้รับการออกแบบในสไตล์ยุโรปซึ่งมักเลียนแบบการออกแบบและก่อสร้างของฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมแบบยุโรปมีมา แต่สมัยของแม่น้ำโขง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาและความทันสมัยของเมืองจังหวัดสยาม