Category: travel news

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมๆกับการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภายในศูนย์แห่งนี้มีฐานการเรียนรู้ มากถึง 15 ฐานการเรียนรู้ด้วยกัน อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงหลักทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่ดูราวกับมายากลสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆ (more…)

Read More